Høj undervisningseffekt

Der er gode resultater på hos os, og mange børn lærer mere og hurtigere på Magleblik Skole end på mange andre skoler.

Konkret ligger tallene (2021) for undervisningseffekten over niveauet på landsplan.

Faktisk betyder det, at Magleblik Skole ligger på niveau eller i visse tilfælde over privatskoler i undervisningseffekt. Det er vi naturligvis stolte af og ydmyge over.

For det er ofte de børn med socio-økonomiske udfordringer, der kan rykke mest på vores skole.

Så selvom man ikke komme fra et resursestærkt hjem, eller ikke har fået læsning og regning trænet hjemmefra, kan man sagtens komme på Magleblik Skole og få succesoplevelser med regning, matematik, naturfag og resten af den vigtige boglige læring.

Ændringer i statistik kan ændre tal fremadrettet

Som offentlig folkeskole har vi en række opgaver og udvidet ansvar i forhold til hvad privat- og lilleskoler har.

Det betyder blandt andet at vi selvfølgelig skal favne alle slags elever, og kan (og vil) ikke vælge og vrage mellem dygtige og mindre dygtige børn, som privatskoler kan.

Derfor går der også en del børn til afgangsprøver hos os, der er omfattet af specialundervisning af den ene eller anden grund.

En del af disse børn får ikke lige så høje karakterer som andre børn på vores skole, og fremadrettet skal de tælles med i den samlede skoles statistik over afgangsprøver. Derfor kommer billedet af skolens karaktergennemsnit givetvis til at ligge lavere end andre skoler.

Det kan vi dog sagtens bære og forsvare. V

i er trods alt skolen, der har bestemt sig for, at alle skal lykkes.