Mini-SFO på Magleblik Skole

Der er mini-SFO på Magleblik Skole.

Det betyder, at hvis dit barn skal starte i skole, bliver det udmeldt af børnehaven pr. 30. april, for at kunne starte mini-SFO 1. maj.

Hvorfor mini-SFO?

Mini-SFO styrker samarbejdet mellem dagtilbud og skole og vil være en investering i en styrket skolestart. En skolestart der på folkeskolerne er yderligere styrket af, at der er to voksne (børnehaveklasseleder og en pædagog) i hver børnehaveklasse fra skolestart.

Desuden er der i perioden fra marts til maj en fast pædagog ud i hver storgruppe i børnehaverne til at sikre en god og tryg overgang til mini-SFO på Magleblik Skole.

Overgangen styrker den enkelte og fællesskabet

Pladsanvisning sørger for at udmelde dit barn af børnehaven pr. 30. april, og indmelde dit barn i mini-SFO på Magleblik Skole, hvis dit barn skal starte her. Indmeldelsen i mini-SFO vil være for perioden 1. maj til og med 31. juli.

Mini-SFO har sin egen plan og egne fysiske rammer med fast personale. Børnehavens pædagogiske grundlag videreføres, så legen er det centrale afsæt.

I løbet af maj og juni måned arbejdes med at styrke børnegruppens fællesskab, så alle børn føler sig som en del af dette, og mulighederne for en stærk klassedannelse styrkes.

Mini-SFO giver mulighed for at arbejde intensivt med personlige og sociale kompetencer i forhold til skolestart. Medarbejderne i dagtilbud og skole samarbejder om forberedelse og indhold, så børn og forældre oplever en tydelig rød tråd i overgangen fra dagtilbud til skole.

Mini-SFO arbejder for, at alle børn oplever:

  • En god skolestart – og derefter en god skolegang
  • En god modtagelse – frem for en lang forberedelse
  • Det mindst mulige kompetencetab i overgangen
  • Mestring og følelsen af at høre til.

Betaling for mini-SFO

Forældrebetalingen for mini-SFO svarer til børnehavetaksten. Juli måned er betalingsfri ligesom den øvrige SFO.

Hvis du ønsker dit barn skal gå i SFO, skal du selv indmelde via den digitale pladsanvisning. SFO starter fra den 1. august.