Skip to content

 

MAGLEBLIK SKOLE

– hvor alle skal lykkes!

Magleblik Skole er en ny og levende skole, hvor missionen om at være skolen, hvor alle lykkes. Og med alle mener vi alle.

Først og fremmest vores elever, men også personale, forældre, samarbejdspartnere og andre, der kommer i berøring med skolen, skal have en oplevelse af at blive mødt, set og kunne mestre.

Alle kan indfri deres potentialer hos os, samtidig med at det er et rart sted at være for alle.

MAGLEBLIK SKOLE

Magleblik Skole er en ny og levende skole, hvor missionen om at være skolen, hvor alle lykkes, er i fokus.

Og med alle mener vi alle. Først og fremmest vores elever, men også personale, forældre, samarbejdspartnere og andre, der kommer i berøring med skolen, skal have en oplevelse af at blive mødt, set og kunne mestre. Det ligger os på sinde.

Skolen hvor alle lykkes

Missionen for Magleblik Skole er at være skolen, hvor alle lykkes. Derfor har vi Livsduelighed på skoleskemaet fra 0. til 9. klasse.
 

Skolen hvor alle lykkes

Vi har Livsduelighed på skoleskemaet for alle elever.

Mest plads per elev i Danmark

Magleblik Skole har unikke rum og gangarealer, som i udformning og indhold indbyder til både fordybelse og bevægelse. Rygtet vil vide, at vi er den skole i Danmark, der har flest kvadratmeter per elev. Heldigvis er flere af disse udnyttet til små huler, klatrevæg, arealer med løbebaner, boksebolde, reb og meget andet.

 

Mest plads per elev i Danmark

Magleblik Skole har rum og gangarealer, der indbyder til fordybelse og bevægelse.

Vores afgangsprøver ligger over landsgennemsnittet

Der er rigtig mange, der forlader Magleblik Skole med fine karakterer og på en sikker vej ind i en uddannelse.

I Halsnæs begyndte mere end 93 procent af eleverne på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Det er syv procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Vores afgangsprøver ligger over landsgennemsnittet

En ungdomsuddannelse er næste stop for langt de fleste.

Mere om dit barns undervisning

Mere om samarbejde med forældre

Magleblik Skole i billeder

Hvad siger børnene?

Slider